Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

ScienceDaily: Living Well News

ScienceDaily: Living Well News


Helpful bouncing babies show that moving together builds bonds from the time we learn to walk

Posted: 24 Jun 2014 07:52 AM PDT

Researchers have shown that moving with others in time to music increases altruistic behavior in babies who have barely learned to walk.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου